»

СЕКЦИЯ ЗА СЕРВИЗИ

Принцип на работа на BLUE TRONIC

Контролерът за работа с бензинови инжекционни двигатели взима информация за режима на работа на двигателя от оригиналния компютър на автомобила. Наличието на три горивни карти и редица параметри за корекция работата на двигателя позволява работата на автомобила при движение с газ (LPG/CNG) да бъде не по-лоша от тази при работа на бензин.

Газов инжекцион BLUE TRONIC 4.4LC

Новият газов инжекцион BLUE TRONIC 4.x разполага с последен модел микропроцесор, който следи работата на цилиндрите на двигателя и изработва индивидуални времена на впръскване за газовите дюзи. Разполага с три горивни карти - две газови и една бензинова, които управляват 256 режима на работа на двигателя, заедно с 32 изключителни - 16 на моторна спирачка и 16 режима на асинхронно обогатяване.

Принципът на работа се основава на изработа на нови времена на впръскване според използваното гориво. При нужда, контролерът може да пръска и бензин едновременно с алтернативното гориво.