»

СЕКЦИЯ ЗА СЕРВИЗИ

Предишни версии на BLUE TRONIC

Софтуер за работа с BLUE TRONIC Ver. 3.x

ИЗТЕГЛИ ВЕРСИЯ ЗА BT 3.x - BT VER. 2.3.5.2

Газовият компютър BLUE TRONIC е снабден със сервизен софтуер, разработен с цел бързо и лесно да се настроят параметрите на контролера. Демонстрационната програма може да изтеглите от тук.

Софтуерът визуализира данните от работата на двигатела - ламбда сонда, газови времена, обороти, налягания на газта и на вакуума, и температура, като част от тях се представят в осцилоскопна диаграма. Датчикът за измерване на температурата се калибрира бързо и лесно.

В информационната секция сервизният софтуер показва данните за газовия контролер. Записва се информация типа на двигателя, сервиза, в който е монтиран компютъра, датата на монтажа, както и сервиза и датата, когато последно са правени настройки.

Когато живите данни са спрени, графиките на осцилоскопа могат да бъдат разглеждани и по този начин да бъде анализирана настройката и работата на контролера.

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

LPG ECU Software

LPG ECU Software

Режимът на фина настройка предлага попълването на 64 режима на работа на двигателя, както и на 16 изключения. Задават се праговите времена на впръскване, оборотите и коефициентите на добавено време за всеки режим.

Има възможност за програмиране както на отделен режим, така и на цели сектори от картата, както и на цялата карта наведнъж.

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

 

Както в табличното, така и в графичното изразяване на картата има възможност за автоматично изчисление на параметрите по три зададени режима.

Нагласените карти могат да се зареждат и запаметяват в паметта на персоналния компютър.

 

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

LPG ECU Software

LPG ECU Software

В диагностичната част на програмата има възможност за тестване на изпълнителните механизми на газовия контролер. Това са газовите дюзи и клапани, звуковите сигнали и газовия нивомер на бутилката.

 

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

Режимите на работа на двигателя могат да бъдат зададени чрез менюто за определяне на праговите времена на впръскване.

 

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

LPG ECU Software

LPG ECU Software

Чрез груба настройка на параметрите на газовия контролер може изключително бързо да се състави карта за режим на празен ход и режим на товар, както и да се зададе константно добавено време върху времената на впръскване на газта.

Също така се определят параметрите на широчинно-импулсната модулация (ШИМ) и типа на работа на инжекционния двигател (sequent или full group).

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

Софтуерът дава възможност за настройка на параметрите на превключване от бензин на газ и обратно. Задават се температурата на превключване и оборотите, както и начинът на превключване.

 

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

LPG ECU Software

LPG ECU Software

В последното меню е предоставена възможност за избор на желаните звукови сигнали, с които газовият контролер съобщава състоянията си на работа.

Настройват се праговите напрежения на газовия нивомер.

 

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР


Допълнителен модул към сервизния софтуер е т. нар. "Data Logger", с чиято помощ е възможно наблюдението в реално време на всички параметри на работа на двигателя. Потребителят има възможност да запише наблюдаваните данни във файл, както и да ги разглежда и анализира.

Модулът е в процес на разработка.

ИЗТЕГЛИ СОФТУЕР

LPG ECU Software

Обратно