»

СЕКЦИЯ ЗА СЕРВИЗИ

Монтаж на газов инжекцион при автомобили с механична инжекция или карбуратор

Новите модели газов инжекцион BLUE TRONIC 4.x разполагат с възможност за монтаж в бензинови двигатели с механична инжекция или карбуратор. В софтуера е добавен панел за управление на този режим на работа.

Газов инжекцион на механична инжекция и карбуратор

Оборотите при тези автомобили се измерват директно от датчика на Хол, който подава сигнал синхронно с искрата (брой сигнали = брой искри). При липса на такъв датчик, сигналът за обороти се снема директно от клемата с импулс на запалителната бобина. Газовият компютър изработва виртуални бензинови времена в зависимост от натоварването на двигателя (вакуумът в смукателния колектор) и по този начин контролерът може да се използва в пълната си функционалност.

Режимът за механична инжекция е приложим и с двата нови модела газови инжекциони - BLUE TRONIC 4.4LC и BLUE TRONIC 4.6.

BLUE TRONIC 4-то поколение Обратно горе